Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.06.2024 r. decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat (Decyzja ZNAK: R.RZT.70.61.2024). Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie…

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 lipca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 czerwca 2024 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 4 czerwca 2024 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowa cena wody i ścieków od 19 stycznia 2024 r.

Nowa cena wody i ścieków od 19 stycznia 2024 r.

W świetle informacji przekazanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zgodnie z Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 08.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na okres 3 lat od dnia 19 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków…

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2023 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dn. 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów od 1 grudnia br. obowiązywać będzie nowa taryfa. Więcej informacji -> tutaj. Zgodnie z…

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 6 listopada 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 6 listopada 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 6 listopada 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 lipca 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 lipca 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła oraz stawki opłat za usługi przesyłowe. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 5 maja 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 5 maja 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 5 maja 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 maja 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 1 maja 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 1 maja 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :            

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 kwietnia 2023 r.

Nowe ceny i stawki opłat za ciepło od 4 kwietnia 2023 r.

Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Energetyki Cieplnej – Rzeszów Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością począwszy od 4 kwietnia 2023 roku obowiązywać będą nowe uśrednione ceny za zamówioną moc cieplną, ciepło i nośnik ciepła. Poniżej treść zawiadomienia MPEC Rzeszów Sp. z o.o. :