Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności: lokalu mieszkalnego nr 70 o pow. 50,59 m2 położonego na IV p. budynku mieszkalnego przy ulicy Dominikańskiej 3 w Rzeszowie.   Cena wywoławcza: 367.524,- zł, wadium: 36.753,- zł. Przetarg odbędzie się w dniu 18.08.2023 r. o godz. 12.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w…

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza przetarg na ustanowienie odrębnej własności: lokalu mieszkalnego nr 70 o pow. 50,59 m2 położonego na IV p. budynku mieszkalnego przy ulicy Dominikańskiej 3 w Rzeszowie.   Cena wywoławcza: 367.524,- zł, wadium: 36.753,- zł. Przetarg odbędzie się w dniu 25.07.2023 r. o godz. 10.00 w siedzibie Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w…

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7A ogłasza przetarg nieograniczony na remont 35 szt. balkonów w budynku mieszkalnym wielorodzinnym przy ul. Rejtana 14A w Rzeszowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 862 08 48, 605 824 611 lub osobiście w Dziale Technicznym Spółdzielni. Przed złożeniem oferty należy zapoznać się z…

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” z siedzibą w Rzeszowie przy ul. Słowackiego 7A ogłasza przetarg nieograniczony na dostawę i wymianę wodomierzy wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Rejtana 14A, ul. Rejtana 14B, ul. Dominikańskiej 3 oraz ul. Dominikańskiej 5 w Rzeszowie. Szczegółowe informacje można uzyskać pod nr tel.: 17 862 08 48,  605…

Ogłoszenie o przetargu

Ogłoszenie o przetargu

Spółdzielnia Mieszkaniowa „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie ogłasza ustny przetarg nieograniczony (licytacja) na sprzedaż: miejsc postojowych w garażu wielostanowiskowym w budynku mieszkalnym przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, tj. udziałów po 1/18 części w prawie własności lokalu niemieszkalnego – garażu wielostanowiskowego w budynku przy ul. Polnej 12 w Rzeszowie, z którymi to udziałami związane jest prawo do wyłącznego korzystania…