Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie

Na podstawie Art. 83 ust. 6 Ustawy o spółdzielniach mieszkaniowych oraz § 106 ust. 1 Statutu Spółdzielni Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7A zwołuje Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2024 r. (środa) o godz. 1700 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, ul. Szopena…

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH”

Zawiadomienie o Walnym Zgromadzeniu Członków Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH”

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie, ul. Słowackiego 7A zaprasza na Walne Zgromadzenie Członków, które odbędzie się w dniu 19 czerwca 2023 r. (poniedziałek) o godz. 1630 w III Liceum Ogólnokształcącym im. Cypriana Kamila Norwida w Rzeszowie, ul. Szopena 11 – sala nr 203 (I piętro). Porządek obrad : Otwarcie obrad. Odczytanie listy pełnomocnictw. Przyjęcie…

Informacja o WZCzł.

Informacja o WZCzł.

Zarząd Spółdzielni Mieszkaniowej „BUDOWLANYCH” w Rzeszowie informuje, że ze względu na utrzymujący się stan epidemii i związane z nimi obostrzenia, Walne Zgromadzenie Członków naszej Spółdzielni nie może odbyć się w terminie wynikającym ze Statutu. Zgodnie z Art. 90 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem…