Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 lipca 2024 r.

Uprzejmie informujemy, że w dn. 13.06.2024 r. decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie zostały zatwierdzone nowe taryfy dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązujące na terenie Gminy Miasto Rzeszów na okres 3 lat (Decyzja ZNAK: R.RZT.70.61.2024). Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie…

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w dniu 30.06.2024 r. (niedziela) w godzinach 5.00-23.00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej wraz z przyłączami. Nadmiar chloru z wody, który może utrzymywać się przez kilka dni,…

Nowa cena wody i ścieków od 19 stycznia 2024 r.

Nowa cena wody i ścieków od 19 stycznia 2024 r.

W świetle informacji przekazanej przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie zgodnie z Decyzją Prezesa Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dn. 08.01.2024 r. w sprawie zatwierdzenia taryf na okres 3 lat od dnia 19 stycznia 2024 r. obowiązywać będzie nowa taryfa dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków…

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2023 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dn. 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów od 1 grudnia br. obowiązywać będzie nowa taryfa. Więcej informacji -> tutaj. Zgodnie z…

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w dniu 27.08.2023 r. (niedziela) w godzinach 5.00-23.00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej wraz z przyłączami. Nadmiar chloru z wody, który może utrzymywać się przez kilka dni,…

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Przerwa w dostawie ciepłej wody

Szanowni Państwo, Mieszkańcy budynków Dominikańska 1, Dominikańska 3 i Dominikańska 5 w Rzeszowie   Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Energetyki Cieplnej – Rzeszów Sp. z o.o. w związku z koniecznością wykonania niezbędnych prac na sieci cieplnej w rejonie Al. Powstańców Warszawy w Rzeszowie nastąpi przerwa w dostawie ciepła dla potrzeb przygotowania c.w.u….

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2022 r.

Nowa cena wody i ścieków od 1 grudnia 2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z Decyzją Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie z dn. 17.11.2021 r. w sprawie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów od 1 grudnia br. obowiązywać będzie nowa taryfa. Więcej informacji -> tutaj. Zgodnie z…

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Dezynfekcja sieci wodociągowej

Informujemy Państwa, że zgodnie z zawiadomieniem Miejskiego Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w Rzeszowie w dniu 26.06.2022 r. (niedziela) w godzinach 5.00-23.00 zostanie przeprowadzona okresowa dezynfekcja i płukanie sieci wodociągowej miasta Rzeszowa oraz miejscowości przyległych korzystających z wody miejskiej. Nadmiar chloru z wody, który będzie się utrzymywał do dnia następnego, można usunąć przez…

Nowa cena wody i ścieków

Nowa cena wody i ścieków

Uprzejmie informujemy, że w dn. 17.11.2021 r. Dyrektor Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Rzeszowie zatwierdził taryfę dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków obowiązującą na terenie Gminy Miasto Rzeszów (Decyzja ZNAK: RZ.RZT.70.25.2021.MKO). Zgodnie z informacją przekazaną przez Miejskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Sp. z o.o. w…